Attività settimanale

  • Introduzione

    • Protokol posmatranja rada funkcije veštačke inteligencije uređaja PRK-1U

      Protokol posmatranja rada funkcije veštačke inteligencije uređaja za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U sa tri režima.

      M.Morozkina, 30.06.2019.