Poštovani sledbenici Učenja Grigorija Grabovoja!

Na ovoj internet stranici nalaze se rezultati rada ljudi koji su koristili uređaje za razvoj koncentracija večnog života PRK-1U koji su podešeni po medicinskim profilima, putem stranice med.grabovoi.tech, putem ličnih profila i fizičkih uređaja. Molimo pošaljite informacije o ovoj stranici medicinskim radnicima zainteresovanim za klinička ispitivanja PRK-1U ili onima koji već vrše ispitivanja. Pošto informacije o rezultatima pomažu lekarima i laboratorijskim pomoćnicima da naprave programe izveštaja sa ispitivanja. Obrazovni Centar, uz saglasnost ljudi koji su dali rezultate korišćenja uređaja, može organizovati naučne i praktične konferencije između ovih ljudi i lekara radi prenošenja iskustva o korišćenju PRK-1U. Prema rezultatima koje su dobili Predavači Učenja Grigorija Grabovog, Predavači su spremni da učestvuju na takvim konferencijama putem veb platforme na kojoj se obuka sprovodi.

S poštovanjem, administracija Obrazovnog Centra.